Oferta

 

Firma TERRA Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zapewnia kompleksowe rozwiązania w dziedzinie zbierania, transportu oraz przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego.

Posiadając wymagane w tego typu działalności zezwolenia zapewniamy postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym zgodne z obowiązującym prawem. Dysponujemy zasobami ludzkimi i środkami materialnymi, niezbędnymi do przyjęcia każdej ilości zużytego sprzętu. Dzięki własnej, ogólnopolskiej sieci zbierania, nowoczesnej technologii oraz starannemu doborowi partnerów zajmujących się odzyskiem, gwarantujemy Naszym Klientom osiągnięcie wymaganych poziomów zbiórki, odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Naszym klientom oferujemy:
 • szybki i terminowy odbiór zużytego sprzętu z dowolnego miejsca w kraju,
 • ważenie zużytego sprzętu w miejscu odbioru wagą elektroniczną,
 • własny załadunek,
 • transport,
 • przetwarzanie odpadów elektrycznych i elektronicznych,
 • osiągnięcie wymaganych poziomów zbiórki,
 • pomoc w osiągnięciu wymaganych poziomów odzysku, w tym recyklingu.
 • specjalistyczne kontenery przeznaczone do selektywnej zbiórki zużytego sprzętu,
 • fachowe doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami elektrycznymi i elektronicznymi,
 • dogodne warunki finansowe,
 • długoterminową i korzystną współpracę.

Za odebrany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wystawiamy Karty Przekazania Odpadów zgodnie ze wzorami formularzy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30 poz. 213). Na wyraźne życzenie Klienta wystawiamy również protokoły techniczne odbioru oraz certyfikaty unieszkodliwienia.

Gwarantujemy bezpieczeństwo i poufność danych znajdujących się na nośnikach magnetycznych i optycznych. Zapewniamy również profesjonalne niszczenie nośników danych, w tym dysków twardych HDD zawierających dane osobowe, firmowe, finansowe, autorskie itp. 

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies