part of

Decyzje/Certfikaty

Decyzje i certyfikaty Terra Recycling posiada wymagane zezwolenia i zapewnia postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym zgodne z obowiązującym prawem.

Terra Recycling posiada wymagane zezwolenia i zapewnia postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym zgodne z obowiązującym prawem.

Dysponujemy zasobami ludzkimi 
i środkami materialnymi, niezbędnymi do przyjęcia każdej ilości zużytego sprzętu. Dzięki własnej, ogólnopolskiej sieci zbierania, nowoczesnej technologii oraz starannemu doborowi partnerów zajmujących się odzyskiem, gwarantujemy naszym Klientom osiągnięcie wymaganych poziomów zbiórki, odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.
pexels-anete-lusina-4792285

Utrata statusu odpadu

Proces ten ma przyczynić się do rozwoju „społeczeństwa recyklingu” oraz poprawy jakości i efektywności wykorzystania materiałów, które mogą zostać ponownie użyte. Rodzajem „zachęty” jest możliwość utraty statusu przez odpad po spełnieniu odpowiednich wymagań, co oznacza „wyjście” takiej substancji lub materiału poza zakres stosowania prawodawstwa „odpadowego”.

Terra Recycling posiada System Zarządzania Środowiskiem według wymagań normy ISO 14001 oraz System Zarządzania Jakością według wymagań normy ISO 9001.

DSC_4768

Utrata statusu odpadu jest możliwa dla odpadów stosowanych jako wsad w procesie odzysku:

Złom aluminium (w tym stopy aluminium)

Żelazo i stal

Złom miedzi (w tym stopy miedzi)

Stłuczka szklana (stłuczka szklana przeznaczona

jest do produkcji substancji lub przedmiotów szklanych

w procesach przetapiania)