part of

Misja i wizja

Celem naszej firmy jest bezpieczne i najbardziej efektywne przetworzenie
zużytego sprzętu chłodniczego, elektrycznego oraz elektronicznego.

We see value where others see waste !

Z korzyścią dla nas wszystkich

Terra Recycling to jeden z liderów polskiego rynku gospodarki elektroodpadami. Nieustający rozwój firmy zapewnia nie tylko ciągłe dążenie do perfekcji, ale przede wszystkim poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań.

Z tego powodu w kwietniu 2024 uruchomiliśmy jeden z najnowocześniejszych w kraju zakładów przetwórstwa urządzeń chłodniczych, dużego AGD oraz w dodatkowe linie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Pracownik firmy Terra Recycling podczas procesu recyclingu lodówki przy maszynie

Misja

W Terra Recycling zajmujemy się zbieranie przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz odzyskiem surowców. Misją naszej spółka jest zapewnienie najlepszych rozwiązań z zakresu zbierania i recyklingu odpadów oraz minimalizowanie wpływu działalności na środowisko naturalne dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań.

Wizja

W trakcie procesu skupiamy swoją uwagę na odzyskiwaniu poszczególnych frakcji z danego asortymentu, takich jak stal i metale kolorowe, podzespoły elektroniczne, plastik, szkło i wiele innych, w celu ich przetworzenia oraz ponownego wprowadzenie na rynek. W trosce o środowisko dostrzegamy wartość tam, gdzie inni widzą tylko odpady. Firma działa zgodnie z najnowszymi dostępnymi technologiami oraz w zgodzie z przepisami ochrony środowiska obowiązującymi zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej.

Jesteśmy częścią Elemental Group, której celem jest bycie międzynarodowym liderem w urban mining. Dzięki temu mamy dostęp do światowego know-how i stale rozwijać swoje zasoby.

Dbamy o środowisko

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić środowisko naturalne i minimalizować nasz wpływ na środowisko poprzez redukcję zużycia energii, emisji, zanieczyszczeń, hałasu i odpadów. Ściśle współpracujemy z odpowiednimi organami ochrony środowiska, aby nasze działania i decyzje przyczyniały się do realizacji celów lokalnych strategii klimatycznych.

Godność i szacunek

W Grupie Elemental Holding cieszymy się z różnorodności i tworzymy równe szanse dla wszystkich. Wszystkich członków zespołu traktujemy z godnością i szacunkiem. Na żadnym etapie nie wolno dyskryminować ze względu na rasę, narodowość, religię, wiek, niepełnosprawność, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, przynależność do związków zawodowych lub przekonania polityczne. Zachęcamy wszystkich członków zespołu do zgłaszania wszelkich wątpliwości i upewniania się, że wszystkie skargi są dobrze rejestrowane i rozpatrywane.

Bezpieczne środowisko pracy

Naszym priorytetem jest zapewnienie wszystkim członkom zespołu bezpiecznego środowiska pracy. Podejmujemy wszelkie możliwe środki, aby zapobiegać wypadkom lub szkodom na zdrowiu w pracy. Z zadowoleniem przyjmujemy działalność związków zawodowych w Grupie i zapewniamy wszystkim członkom zespołu możliwość korzystania z wolności zrzeszania się. Zakaz rekrutacji dzieci. Wszystkim członkom zespołu zapewniamy godziwą i godziwą płacę w oparciu o standardowy czas pracy.

Przejrzystość i uczciwość

Współpracujemy z partnerami biznesowymi i społecznościami lokalnymi w sposób uczciwy, przejrzysty i pełen szacunku. Zachowujemy szczególną przejrzystość i uczciwość w relacjach z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Zapewniamy odpowiedni standard ochrony informacji i danych osobowych. Wymagamy również, aby wszyscy członkowie zespołu unikali konfliktów interesów lub nieuczciwych praktyk rynkowych.

Poznaj nasze strategie i polityki: