Zakres działalności

TERRA Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przeprowadza procesy polegające na przetworzeniu odpadów elektrycznych i elektronicznych w celu ich przygotowania do odzysku oraz innych działań zmierzających do dalszego wykorzystania odpadów. Przetwarzanie polega na segregowaniu i poddawaniu wstępnemu demontażowi ręcznemu w celu wyeliminowania z urządzeń elementów niebezpiecznych, a następnie przeprowadzana jest obróbka mechaniczna, w wyniku której powstają trzy rodzaje materiałów:

  • poszczególne frakcje metali oraz pozostałe tworzywa;
  • odpady przygotowane do przeprowadzenia procesu dalszego odzysku, w tym recyklingu;
  • odpady przygotowane do unieszkodliwienia (te które nie mogą być poddane bezpiecznym dla środowiska procesom odzysku).

W trosce o środowisko naturalne nasza firma stale udoskonala procesy technologiczne dotyczące przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz poszukuje nowych rozwiązań, aby przywrócić do obiegu jak największą liczbę surowców wtórnych.

Zintegrowany System Zarządzania ISO
Numer certyfikatu: 18048L
ISO 9001, ISO 14001
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies